PLC
خدمات و آموزش برق صنعتی - ساختمان و PLC و طراحی مدار با ORCAD
1- ماژول افزایشی EM221

این ماژول بصورت هشت بیتی دیجیتالی است و یک تغذیه 24 ولتی نیاز دارد


2- ماژول افزایشی EM222

این ماژول دارای هشت بیت خروجی دیجیتالی جهت ارسال سیگنال از PLC به مصرف کننده می باشد می باشد


3- ماژول افزایشی EM223

این ماژول یک کارت ورودی / خروجی دیجیتالی و در انواع گوناگون می باشد


4- ماژول افزایشی EM231

این ماژول دارای چهار کانال ورودی آنالوگ است که سیگنالهای ورودی را به نوع دیحیتال تبدیل نموده و در اختیار CPU    قرار می دهد


5- ماژول افزایشی EM232

این ماژول دو کاناله و 12 بیتی ، سیگنال دیجیتال CPU را به آناالوگ تبدیل کرده و در خروجی ظاهر می سازد


6- ماژول افزایشی EM235

یک ماژول ورودی / خروجی  است که  سیگنال دیجیتال  CPU را به آنالوگ ، و سیگنال ورودی آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کند این ماژول بصورت 4 کاناله است


[ 92/02/20 ] [ 14:30 ] [ ]

[ 92/10/10 ] [ 21:6 ] [ ]
ترانسديوسرهاي موقعيت
 تعيين موقعيت يك جسم در غالب سيستم هاي كنترل از اهميت زيادي برخودار است. بعنوان مثال دستگاههاي اتوماتيك نصب قطعات با استفاده از روبات ها، نياز به تعيين دقيق موقعيت دارند. دستگاههاي تراش، فرم دادن و سوراخ كردن قطعات ماشين همانند حركت هد يك ديسك درايو كاميپوتر و يا حركت قلم در يك دستگاه رسم احتياج به كنترل و بنابراين اندازه گيري موقعيت دارند. كنترل ضخامت يك فيلم و يا مقدار افزايش ابعاد يك قطعه در اثر حرارت، احتياح به اندازه گيري موقعيت با قدرت تشخيص خيلي كمتر از يك ميلي متر دارد. بررسي فوندانسيون يك ساختمان چند طبقه نيز احتياج به اندازه گيري جابجائي با دقت هاي مشابه اما در بازه چند صد متر خواهد داشت. در جهان تكنيك، دانستن موقعيت، يك پارامتر بسيار مهم بشمار مي آيد. تكنيكهاي اندازه گيري موقعيت متفاوت هستند.
[ 91/04/04 ] [ 0:11 ] [ ]
طراحی سیستم اعلام حریق
قبل از شروع طراحی و انتخاب تجهیزات سیستم اعلام حریق اولین سوال این است که اصلا چرا این سیستم در ساختمانها و تاسیسات لازم است. حفاظت از جان و اموال، دو علت اساسی نصب سیستم اعلام حریق است که هر یک از آنها نیاز به طراحی و انتخاب تجهیزات خاص خود را دارد. در اغلب ساختمانها هم حفاظت از جان و هم اموال به درجاتی مورد نیاز هستند که باید این نیاز برآورده شود. سیستم اعلام حریق برای حفاظت از اموال: در این سیستم آتش در مراحل ابتدائی بطور خودکار کشف و محل آن تشخیص داده و آژیر کشیده می شود، تا عوامل آتش نشانی چه از محل و چه از سازمان آتش نشانی برای مبارزه با آتش سوزی آماده شوند. سیستم حفاظت از اموال می تواند به دو صورت باشد: 1- سیستمی که تمام نقاط ساختمان را پوشش دهد؛ 2- سیستمی که قسمتهائی از ساختمان را که خطر آتش سوزی در آن بیشتر است پوشش دهد. سیستم اعلام حریق حفاظت از اموال به تجهیزات، تابلوی کنترل مرکزی و نشان دهنده، شستیها، آشکارسازهای خودکار، آژیرها، تابلوهای تکرار، مکانی برای نصب اعلام حریق و استقرار افراد مسئول سیستم و سیستم اطفاء حریق ثابت نیاز دارد. سیستم حفاظت از جان افراد: عملکرد این سیستم کارانداختن به موقع آژیر است تا افراد وقت کافی برای فرار از مهلکه داشته باشند. مشخص بودن مسیر خروج در این سیستم بسیار مهم است. زیر اگر دامنه دید مسیر خروج کمتر از ده متر باشد، این مسیر مسدود تلقی می شوند. در یک ساختمان سیستم حفاظت از جان می تواند به صورتهای زیر در نظر گرفته شود: 1- سیستمی که همه بخشهای ساختمان را پوشش دهد. 2- سیستمی که فقط قسمتهائی از ساختمان را در بر گیرد که در صورت آتش سوزی خطر جانی بیشتری برای ساکنان دارد. 3- سیستمی که فقط فضاها و راهروهای منتهی به راهها و پله های اضطراری را پوشش دهد. 4- سیستم دستی که برای به کار انداختن آژیرها به وجود افراد متکی است. انواع سیستمهای اعلام حریق مورد استفاده از نظر تجهیزات 1- سیستم آشکارسازهای دودی آژیر سرخود: آشکارسازهای دودی آژیر سرخود که آشکارسازهای خانگی نیز نامیده می شوند، با باطری یا برق شبکه تغذیه می شوند. این آشکارسازها که با احساس آثار مرئی و نامرئی احتراق آژیر می کشند، تاکنون جان بسیاری را با خبرکردن به موقع آتش سوزی نجات داده اند. این وسایل شامل قسمت احساسگر دود و آژیر کوچکی هستند. در ساختمانهای مسکونی تک واحدی کوچک آشکارسازهای دود آژیر سرخود در صورتی که بطور صحیح نصب، بهره برداری و نگهداری شوند، می توانند سطح ایمنی را بسیار زیاد بالا ببرند. اما در ساختمانهای مسکونی تک واحدی خیلی بزرگ، آشکارسازهای دودی همراه با آژیر، حتی در صورت نصب در چند قسمت ساختمان و اتصال آنها به هم، روش حفاظتی مناسبی نیست. دو نوع از این آشکارسازها وجود دارد که بسته به نوع آتش سوزی از آنها استفاده می شود: 1- آشکارساز یونیزاسیون که در آن منبع رادیواکتیو ذراتی پخش می کند که با یونیزه کردن فضای بین دو الکترود، سبب ایجاد عبور جریان ضعیفی می شود. وقتی ذرات دود وارد محفظه آشکارساز شود باعث کاهش جریان بین دو الکترود می شود و آژیر به کار می افتد. 2- آشکارساز نوری، که در آن منبع نور و یک فتوسل طوری در محفظه آشکارساز قرار گرفته اند که در شرایط عادی، نوری به فتوسل نمی تابد. اما وقتی ذرات دود وارد محفظه آشکارساز شده و پخش شدند، پخش باعث انحراف نور به سمت فتوسل می شود و در نتیجه آژیر به صدا در می آید. تغذیه آشکارساز با برق 220 ولت ساختمان همراه با باطری کمکی یا تنها با باطری صورت می گیرد. این آشکارسازها در سقف هر اتاق خواب، راهرو و هال منتهی با اتاق خوابها، در هر طبقه خانه، ترجیحا در کنار راه پله، نصب و به هم متصل می شوند به طوری که آژیر هر یک از آنها به محض احساس دود به صدا در می آید. باید دقت کرد که آشکارساز در مسیر هوای هواکش نصب نشود، زیر سرعت عبور هوا، روی آشکارساز از بقیه قسمتهای فضا بیشتر است. 2- سیستم اعلام حریق معمولی: سیستم اعلام حریق معمولی از یک تابلوی مرکزی کنترل و اعلام حریق تشکیل شده است که یک یا چند کارانداز و دو یا چند آژیر به آن متصل شده اند. مرکز کنترل و اعلام حریق به شبکه و برق رزرو (کمکی) وصل می شود. هر یک از کاراندازها-اعم از شستیها، آشکارسازهای حرارتی یا هر آشکارساز دیگر آتش-هنگام مواجهه با آتش باعث تغییر در مدار الکتریکی مربوطه خواهند شد. سپس مرکز کنترل و اعلام حریق، مداری را که اعلام خطر کرده است تشخیص می دهد و کلیه آژیرهای مدارهای وابسته را به کار می اندازد. سیستم معمولی از چند مدار شعاعی تشکیل شده است که هر مدار به وسایل (آشکارسازها و آژیرها و ...) تجهیز و در یک بخش مجزا از ساختمان وصل شده اند. تجهیزات این سیستم در مقایسه با انواع پیشرفته تر ارزانتر و در نتیجه برای ساختمانهای کوچک، که سیمکشی سیستم حلقوی از سیمکشی شعاعی پرهزینه تر است، مناسب است. 3- سیستم اعلام حریق آدرس یاب: سیستم آدرس یاب قادر است پیام را از محل هر یک از آشکارسازها و یا شستیها تشخیص دهد. بنابراین به دلیل نشان دادن مرکز دقیق تر آتش، نسبت به سیستم معمولی برتری دارد، زیرا فقط آژیر مدار یا بخشی که پیام آن به مرکز رسیده است و آژیر مرکزی در محل تابلوی کنترل به صدا در می آید و آژیر سایر بخشها یا مدارها به کار نمی افتند. مزایای دیگر این سیستم به نوع آشکارسازها و تابلوی مرکزی به کار رفته بستگی دارد. آشکارسازها می توانند به سه گروه تقسیم شوند: 1- آشکارسازهای دو وضعیتی: آشکارسازهای دو وضعیتی در «شرایط عادی» و «شرایط آتش» دو خروجی متفاوت ارائه می دهند. 2- آشکارسازهای چند وضعیتی: آشکارسازهای چند وضعیتی در شرایط عادی، شرایط آژیر آتش یا سایر شرایط غیرعادی، یکی از چند وضعیت خروجی را ارائه می دهند. سیسیتم آدرس یاب با آشکارسازهای چند وضعیتی می تواند در مورد مسائل مهم پیش آگاهی ارائه دهند که چنانکه تحلیل شود، اعلام خطر اشتباهی را تاحدی کاهش می دهد. 3- آشکارسازهای قیاسی (آنالوگ): آشکارسازهای قیاسی با ارائه خروجی قیاسی یا دیجیتال مقدار شرایط احساس شده را نمایش می دهند. در نتیجه این آشکارسازها اعلام کننده آتش نیستند، بلکه اطلاعات را به قسمت دیگری می فرستند تا در آنجا وضعیت آتش، غیر آتش و یا عیب دستگاه تشخصی داده شود. دستگاه ریزپرداز مرکزی سیستم قیاسی، اطلاعات قیاسی را با آستانه از پیش تعیین شده مقایسه می کند. در نتیجه همانند سیستم آدرس یاب به ندرت دچار اشتباه می شود. اگر تغییرات اطلاعات قیاسی با تغییرات قبلی اطلاعات قیاسی مقایسه شوند، اعلام خطر اشتباهی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. مزیت سیستمهای پیشرفته به خاطر عملکرد تابلوی کنترل مرکزی است. این تابلوها معمولا دارای برنامه های کامپیوتری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن پیامهای وضعیت آتش هستند. سیستمهای آدرس یاب بسته به نوع تابلوی کنترل مرکزی می توانند به صورت شعاعی یا حلقوی، سیمکشی شوند. با نصب کاراندازها و آژیرها در مدارهائی که کلا شعاعی یا حلقوی اند هزینه تاسیسات کاهش می یابد.سیستم سیمکشی حلقوی، بویژه در ساختمانهای بزرگ، بسیار مناسب است. هر بخش از وسایل، کاراندازها و هر گروه از آژیرها مدار دوسیمه مخصوص خود را دارد. تابلوی کنترل پیامها را می گیرد و مدار آژیرهای هر بخش از کاراندازها، که پیام آن به مرکز رسیده است، را به کار می اندازد. سیمکشی مدارهای اغلب سیستمهای آدرس یاب حلقوی است اما بعضی مواقع مدارهای کاراندازها حلقوی و مدار آژیرها شعاعی است. گروه بندی تجهیزات: به چند علت ساختمان باید به چند ناحیه آشکارساز آتش و اعلام خطر تقسیم شود. نخستین هدف این است که محل آتش یا اشکال تعیین شود. در هر ناحیه-یا گروه نواحی-در سیستم اعلام خطر دو مرحله ای، تمام وسایل اعلام خطر در در هر ناحیه-یا گروه نواحی- می توانند با هم بصورت گروهی درآیند. در سیستم معمولی، ناحیه ها و گروه آژیرها در مدارهای مجزا قرار دارند. در حقیقت مدارها و ناحیه ها گاهی دارای یک مفهوم هستند. سیستم آدرس یاب با توانائی تعیین حوادث در هر یک از وسایل این مفهوم را تغییر داده است و مدارها اکنون می توانند با وسایل بخشهای متعدد در ارتباط باشند. تمام بخشها باید به آسانی از محل کنترل قابل دسترس باشند. سیستم آدرس یاب ناحیه بندی را نفی نمی کند. ناحیه بندی ساختمانها برای طرح اعلام حریق حیاتی است. در ساختمانهای بزرگ تشخیص حوادث به کمک آشکارسازهای منفرد می تواند اطلاعات گمراه کننده ای بدهد. در ساختمانهای بزرگ و متوسط همواره باید تقسیم بندی ساختمان به چند ناحیه برای تعیین مکان آتش به کار رود. در ساختمانهای خیلی بزرگ ناحیه ها می توانند به بخشهای کوچکتری، که در تابلوهای تکرار نشان داده می شوند، تقسیم شوند. این تقسیم بندی باید در تابلوی بزرگی در ورودی اصلی ساختمان نشان داده شود. اصول زیر تعداد و اندازه بخشها را نشان می دهند: - زیربنای هر ناحیه نباید بیش از 2000 متر مربع باشد. - افراد نباید برای تعیین دیداری محل آتش در هر ناحیه بیش از 30 متر بپیمایند. - چراغهای چشمک زن قابل تشخیص از دور می توانند نیاز به تعدد ناحیه های کوچک را کاهش دهند. - هیچ ناحیه ای نباید بیش از یک طبقه را پوشش دهد، مگر اینکه مساحت کل ساختمان کمتر از 300 متر مربع باشد. راه پله و آسانسور ساختمان باید به صورت یک ناحیه در نظر گرفته شود. - در مجتمعهای مسکونی محدوده واحدهای مسکونی، محدوده ناحیه ها را تشکیل می دهند. - اگر در فضائی احتمال آتش سوزی خاصی وجود داشته باشد، باید ناحیه جداگانه ای برای شناسائی سریع آتش در آن فضا منظور شود. - در سیستم آدرس یاب با سیمکشی حلقوی، دستگاههای موجود در هر حلقه نباید مساحتی بیش از ده هزار متر مربع را پوشش دهند. - در سیستم آدرس یاب با سیمکشی حلقوی هیچگاه نباید بیش از 126 آشکارساز در یک حلقه قرار گیرند. تجهیزات سیستم اعلام حریق شستیها: برای جلوگیری از اشتباه نشان داده شدن محل حریق، شستیهای حریق، مخصوصا آنها که در پاگرد راه پله ها قرار دارند باید در ناحیه های جداگانه قرار گیرند. این امر می تواند با نشان دادن جداگانه آشکارسازهای خودکار و شستیها بدست آید. انواع گوناگون شستیها، صرفنظر از شکل واحد، برای کاربردهای مختلف سازگار شده اند. روش کارکرد همه شستیها در یک سیستم، جز در شرایط خاص، یکسان است. شستیهای اولیه اغلب فقط به یک شکل بودند، اما در انواع گوناگون و مناسب کاربردهای مختلف وجود دارند. روش کارکرد تمام شستیها، بجز در محیطهای مخصوص، باید یکسان باشد. بعد از عمل کردن شستی باید آژیر در کمتر از 3 ثانیه به صدا درآید. اغلب شستیها با شکستن صفحه شیشه ای روی شستی عمل می کنند، بعضی از آنها کلید مخصوصی برای راه اندازی شستی دارند. در نصب شستیهای حریق این نکات را باید در نظر گرفت: - در محلهای آشکار و کاملا در معرض دید نصب شوند تا براحتی دیده شوند. - ارتفاع محل نصب آنها از کف 140 سانتیمتر است. - فاصله نصب شستیها طوری باشد که افراد برای رسیدن به هر شستی بیش از 30 متر نپیمایند. - در محل پاگرد راه پله های هر طبقه و تمام راههای فرار و خروج به بیرون نصب شوند. آشکارسازها: در سیستم آشکارساز دودی آژیر سرخود دو نوع آشکارساز دودی یونیزاسیون و نوری توضیح داده شدند. در این قسمت آشکارسازهای غیرخانگی بدون آژیر بررسی می شوند. آشکارسازها عموما برای پاسخ به یکی از حالتهای دود، حرارت، شعله و یا ترکیبی از آنها طراحی می شوند. آشکارسازهای حرارتی: آشکارسازهای حرارتی دو نوع هستند. نوع «نقطه ای» که به دمای اطراف یک نقطه خاص پاسخ می دهد و نوع «خطی» که به تغییرات دما در طول خط تغییر آن واکنش نشان می دهد. تمام آشکارسازهای حرارتی نقطه ای دارای المان حرارتی ثابتی هستند که در دمای از پیش تعیین شده به کار می افتند. بعضی از انواع این آشکارسازها دارای المانی طراحی شده هستند که برای مقایسه نرخ افزایش دما در واحد زمان و نشان دادن واکنش سریع به افزایش دما به کار می روند. این نوع آشکارسازها را «حرارتی ترکیبی» می نامند. به طور کلی، آشکارسازهای حرارتی کمتر از سایر انواع آشکارسازها حساس هستند، مثلا شعله باید به یک سوم ارتفاع سقف برسد تا این آشکارسازها به کار افتند. بنابراین در جاهائی که آتش ضعیفی می تواند سبب خسارت زیادی شود نباید به کار روند. آشکارسازهای حرارتی دمای ثابت برای واکنش به آتش سوزیهای سریع و برای استفاده در مکانهائی که اعلام خطرهای ناخواسته از آشکارسازهای دودی به علت آلودگی هوا پیش می آید، و در دمای ثابتی مثلا 55 درجه سلسیوس، به کار می روند. آشکارسازهای حرارتی ترکیبی (مقایسه روند افزایش دما نسبت به واحد زمان) به افزایش سریع دمای هوای اطراف واکنش نشان می دهند، ولی به افزایش عادی دمای هوا ناشی از سیستمهای گرم کننده، نور خورشید و ... واکنش نشان نمی دهند. این آشکارسازها المانی دارند که فقط در دمای ثابتی مثلا حدود 55 درجه سلسیوس عمل می کند. آشکارسازهای حرارتی غالبا با ولتاژ 15 تا 30 ولت تغذیه می شوند و جریان آنها در حالت عادی در 24 ولت حدود 45 تا 60 میکروآمپر است. چراغ راهنمای آشکارساز، که هنگام عمل کردن آن روشن می شود، به یکی از رنگهای اصلی قرمز یا سبز است و از فاصله زیاد می توان آن را دید. مدارهای دو سیمه آشکارسازهای حرارتی می توانند با کابل، با روپوش پی-وی-سی، با غلاف مکانیکی محافظ یا بدون غلاف محافظ با رساناهائی به مقطع 1 میلیمتر مربع و یا با سیمهای نمره یک و نیم در لوله اجرا شوند. آشکارسازهای دودی: دو روش اصلی کشف نقطه ای دود وجود دارد: محفظه یونیزاسیون و محفظه پخش نوری. انتخاب روش کشف آتش معمولا بستگی به نوع آتش احتمالی دارد که باید در مقابل آن حفاظت به عمل آید. در روش یونیزاسیون، جریان ضعیف الکتریکی مابین دو الکترود، با وارد شدن دود به محفظه آشکارساز، کاهش می یابد و آژیر به صدا در می آید. آشکارسازهای یونیزاسیون به ویژه به ذرات زیر دود حاصل از آتشهائی که سریع شعله می کشند حساس هستند ولی حساسیت آنها نسبت به ذرات درشت دود حاصل از اجسام پی-وی-سی که بیش از حد داغ شده اند کم است. در روش پخش نوری، آشکارساز با پخش نور یا در بعضی موارد جذب نور به کار می افتد. آشکارسازهای نوری به ذرات درشت دود بیشتر حساس هستند و حساسیت کمتری نسبت به ذرات ریز دود دارند. هر دو نوع آشکارساز حساسیت کافی برای تشخیص آتشهای عمومی را دارند ولی باید به حریقهای خاصی که ممکن است به وجود آید توجه دقیق بشود. اعلام خطرهای کاذب همچنین می توانند در انتخاب آشکارساز تاثیر داشته باشند. آشکارسازهای یونیزاسیون به دود غلیظ سوختن مواد نفتی و رطوبت؛ و آشکارسازهای نوری به دودهای رقیق توتونی حساس هستند. آشکارسازهای نقطه ای گوناگونی با هر دو روش کشف آتش وجود دارند. برای کاربردهای خاص، آشکارساز شعاع غیرمرئی دود یا آشکارسازهای خطی و آشکارسازهای مکنده که هوا را از چند موقعیت به آشکارساز مرکزی می کشند، وجود دارند. آشکارساز شعاعی دود که وقتی اشعه مادون قرمز دود پنهان است واکنش نشان می دهد و به ویژه برای فضاهای باز و وسیع مانند انبارهای بزرگ خیلی مناسب است. آشکارسازهای مکنده هوا را از داخل کانال می کشند و می تواند با کانالهای با عرضهای متفاوت وفق داده شود. آشکارساز قیاسی یونیزاسیون به ذرات ریز دود حساس است و می تواند برای تشخیص حریقهای معمولی به کار رود. این آشکارساز آنچه را از محیط دریافت می کند به صورت رمز عددی به مرکز کنترل و اعلام حریق می فرستد. آشکارساز یونیزاسیون به ذرات ریز دود حساس است و می تواند برای تشخیص خطرات آتشهای عمومی به کار رود. آشکارسازهای دودی اغلب با ولتاژهای 15 تا 30 ولت تغذیه می شوند و جریان آنها در حالت عادی در 24 ولت حدود 30 تا 50 میکروآمپر است. مدارهای دوسیمه آشکارسازها می توانند با کابل، با روکش پی-وی-سی، با غلاف مکانیکی یا بدون غلاف محافظ با رساناهائی به مقطع 1 میلیمتر مربع و یا سیمهای نمره یک و نیم در لوله اجرا شوند. آشکارسازهای شعله: آشکارسازهای شعله براساس تشخیص اشعه مادون قرمز یا ماوراء بنفش عمل می کنند. بر خلاف آشکارسازهای دودی، این آشکارسازها را می توان در هر دو فضای بسته و باز بکار برد. این آشکارسازها باید در خط دید محوطه ای که پوشش خواهند داد قرار بگیرند. آشکارسازهای شعله اغلب برای پوشش فضاهای باز بزرگ با سقفهای خیلی بلند یا بدون سقف جمع کننده دود به کار می روند. آشکارساز قیاسی شعله به شعله هائی که حتی دود همراه دارند واکنش نشان می دهد، تحت تاثیر نور خورشید کمتر قرار می گیرد و علایم دریافتی را به صورت اعداد رمز به مرکز اعلام حریق می فرستد. نصب آشکارسازها: در پایه آشکارسازها دو محل برای عبور پیچ و محکم کردن در محل نصب وجود دارد. بعد از نصب پایه آشکارساز و اتصال سیمهای آن، قسمت حساس آشکارساز روی پایه قرار می گیرد و با چرخش کمی در یک جهت (جهت عقربه های ساعت) در پایه نصب و قفل می شود. پایه های آشکارسازها قسمتهای الکترونیکی که در هنگام نصب آسیب ببیند ندارند. ارتباط الکتریکی پایه و قسمت حساس آشکارساز با سیم برقرار نمی شود، بلکه تیغه های فنری که در پایه پیش بینی شده اند این ارتباط را برقرار می سازند. آژیرها: مشخصات صدای تمام آژیرهای نصب شده در ساختمان باید یکسان باشند. فقط در فضاهائی که زمینه پارازیتهای زیادی دارد، باید آژیرهائی با صدای بلندتر نصب شود. هنگام انتخاب نوع آژیر در مکانهای پرصدا، باید توجه داشت صدای آژیر با هیچ صدای دیگری اشتباه گرفته نشود. صدای آژیر باید ممتد باشد، اگرچه از نظر دامنه یا فرکانس ممکن است تغییر کند. در سیستمهای دومرحله ای، در فضاهائی که در لحظه آتش سوزی در خطر نیستند، آژیر نگهبان دیگری نصب می شود. تمام آژیرها باید در فرکانس فاصله 500 تا 1000 هرتز کار کنند، مگر اینکه فرکانسهای پارازیتهای صوتی محل آنها را تحت تاثیر قرار دهند. از آژیرهای منقطع نباید استفاده کرد. بطور کلی آژیرها برای هیچ منظور دیگری نباید به کار روند. ولتاژ کار آژیرها از 9 تا 24 ولت است ولی اغلب با 24 ولت کار می کنند و جریان آنها بسته به نوع مورد استفاده از 20 میلی آمپر تا چند آمپر تغییر می کند. حدود مشخصی برای فاصله آژیرها از یکدیگر پیشنهاد نشده است. ولی حداقل سطح صدای لازم باید 65 دسیبل یا 5 دسیبل بالاتر از پارازیتهائی باشد که احتمالا بیش از 30 ثانیه طول می کشد. اگر سیستم آژیر برای بیدار کردن افراد در خواب لازم باشد، در آن صورت حداقل سطح صدا در محل خواب در شرایط درهای بسته نباید کمتر از 70 دسیبل باشد. این شرایط بر تعداد و محل نصب آژیرها در یک ساختمان تاثیر دارند. تاثیر درها، دیوارها، سقفها و کفها بر صدا باید به حساب آورده شود. اغلب درهای تکی 20 دسیبل سطح صدا را کاهش می دهند. در انواع سیستمهای اعلام حریق حفاظت از جان حداقل سطح صدا در تمام قسمتهای مسکونی خدماتی ساختمان باید ایجاد شود. قسمتهای مسکونی شامل فضاهای محدود شده مانند داکتهای خدماتی هستند که آنجا گاهی افراد مشغول کار می شوند. نصب یک آژیر در محل تجهیزات کنترل و اعلام حریق و آژیر دیگری در بیرون خروجی اصلی لازم است. در عمل، اغلب سیستمهای کشف، اعلام آتش، به اجزائی هم برای حفاظت جان و هم اموال نیاز دارند. بنابراین اغلب سیستمها باید دارای این مشخصه باشند. چراغهای چشمک زن: در فضاهائی که پارازیت زیادی دارند، یا مکانهائی که ساکنین آنها قادر نیستندآژیرها را رسا بشنوند، لازم است ترکیبی از آژیرها و چراغ چشمک زن که از دور قابل دید باشند نصب شوند. مرکز کنترل و اعلام حریق: انتخاب تجهیزات مرکز کنترل و اعلام حریق بستگی به سیستم اعلام حریق طراحی شده دارد. اکنون هر دو سیستم آدرس یاب معمولی و آدرس یاب قیاسی را می توان برای انواع ساختمانها استفاده کرد. بنابراین مشخصات تجهیزات مرکز کنترل حریق، بر اساس اماکن مورد پوشش خواهد بود. اما، روشهای نشان دهنده از این قاعده کمتر تبعیت می کند و بستگی به نیازهای ساختمان دارد. هنگام انتخاب تجهیزات کنترل، مصرف جریان مدارهای کشف آتش و آژیرها هر دو در نظر گرفته می شوند. بعضی از تابلوهای مرکز کنترل و اعلام حریق، منبع تغذیه جریان مستقیم کمکی دارند، اما در ساختمانهای بزرگ لازم است منبع تغذیه جریان مستقیم خارجی برای مرکز کنترل و اعلام حریق فراهم شود. قدرت منبع برق کمکی با توجه به مصرف جریان سیستم و مشخصات تغذیه آن تعیین می شود. بطور کلی منبع برق کمکی حداقل باید در شرایط عادی به مدت 24 ساعت دوام یابد که 30 دقیقه آن بار کامل همراه با آژیر است. در شرایط ویژه، مانند وجود مولد برق اضطراری، این زمانی می تواند کاهش یابد. اگر ساختمانی برای مدت مشخصی فاقد سکنه است، زمان عادی رزرو، باید 24 ساعت طولانیتر از مدتی باشد که ساختمان پر از سکنه است. مثلا اگر ساختمانی از ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه تا 8 صبح شنبه بدون سکنه است، برق کمکی سیستم اعلام حریق باید بتواند 86 ساعت تحت شرایط عادی با 30 دقیقه با بار کامل همراه با آژیر کار کند. تعداد مدارهای مرکز کنترل و اعلام حریق متناسب با تعداد ناحیه های هر ساختمان است. مثلا برای ساختمانی با 9 ناحیه، یک مرکز 12 مداری لازم خواهد بود که سه مدار اضافی آن رزرو است.
[ 90/11/10 ] [ 10:53 ] [ ]
صنعت نانو، نفت و مواد هوشمند علم نانو يك تحول بزرگ در مقياس بسيار كوچك مواد نانو آلودگي سنسورهاي هيدروژن خود تميز كننده سنسورهاي جديد در خدمت بهبود استخراج نفت نانو و مواد هوشمند مواد کرومیک مواد فتوکرومیک مواد ترموکرومیک مواد مکانوکرومیک و کموکرومیک مواد الکتروکرومیک مواد با حافظه شکلی صنعت نانو، نفت و مواد هوشمند فناوري نانو مي¬تواند اثرات قابل توجهي در صنعت نفت داشته باشد، در مطلب زير بعد از اشاره به برخي از اين تأثيرات، تعدادي از كاربردهاي فناوري نانو در صنعت نفت بويژه در بحث آلودگي محيط زيست و نيز سنسورهاي نانو به طور مختصر معرفي گرديده است: مقدمه هنگامي كه ريچارد اسملي ( Richard Smally ) برندة جايزة نوبل، بالك مينسترفلورسنس را در سال 1985 در دانشگاه رايس كشف نمود،‌ انتظار اندكي داشت كه تحقيق او بتواند صنعت نفت را متأثر سازد. سازمان انرژي آمريكا ( DOE ) سرمايه‌گذاري خود را در قسمت فناوري نانو با 62 درصد افزايش داد تا مطالعات لازم در زمينة‌ موادي با نام‌هاي باكي‌بال‌ها ( Bulky Balls ) و باكي‌تيوب‌ها ( Bulky Tubes )‌ استوانه‌هاي كربني كه داراي قطر متر مي‌باشند صورت گيرد. نانولوله‌هاي كربني با وزني در حدود وزن فولاد، صد برابر مستحكم ¬ تر از آن بوده، داراي رسانش الكتريكي معادل با مس و رساني گرمايي هم ارز با الماس مي‌باشند. نانوفيلترها مي‌توانند به جداسازي مواد در ميدان‌هاي نفتي كمك كنند و كاتاليست‌هاي نانو مي‌توانند تأثير چندين ميليارد دلاري در فرآيند پالايش به‌دنبال داشته باشند. از ساير مزاياي نانولوله‌هاي كربني مي‌توان به كاربرد آن‌ها در تكنولوژي اطلاعات (‌ IT ) نظير ساخت پوشش‌هاي مقاوم در مقابل تداخل‌هاي الكترومغناطيسي، صفحه‌هاي نمايش مسطح، مواد مركب جديد و تجهيزات الكترونيكي با كارآيي زياد اشاره نمود. علم نانو يك تحول بزرگ در مقياس بسيار كوچك بسياري از محققان و سياستمداران جهان معتقدند كه علم نانو مي‌تواند تحولات اساسي در صنعت جهاني ايجاد نمايد صنعت نفت نيز از پيشرفت اين تكنولوژي بهره‌مند خواهد گشت. علم نانو مي‌تواند به بهبود توليد نفت و گاز با تسهيل جدايش نفت وگاز در داخل مخزن كمك نمايد. اين كار با درك بهتر فرآيندها در سطوح مولكولي امكانپذير مي‌باشد. با توجه به اينكه نانو مربوط به ابعادي در حدود متر مي‌باشد، نانوتكنولوژي به مفهوم ساخت مواد و ساختارهاي جديد توسط مولكول‌ها و اتم‌ها در اين مقياس مي‌باشد. خوشبختانه كاربردهاي عملي نانو در صنعت نفت جايگاه‌ ويژه‌اي دارند. نانوتكنولوژي ديدگاه‌هاي جديد جهت استخراج بهبوديافتة نفت فراهم كرده است. اين تكنولوژي به جدايش موثرتر نفت و آب كمك مي‌كند . با افزودن موادي در مقياس نانو به مخزن مي‌توان نفت بيشتري آزاد نمود. همچنين مي‌توان با گسترش تكنيك‌هاي اندازه‌گيري توسط سنسورهاي كوچك،‌ اطلاعات بهتري دربارة مخزن بدست آورد. مواد نانو صنعت نفت تقريباً در تمام فرآيندها احتياج به موادي مستحكم و مطمئن دارد. با ساخت موادي در مقياس نانو مي‌توان تجهيزاتي سبكتر، مقاومتر و محكم‌تر از محصولات امروزي توليد نمود. شركت نانوتكنولوژي GP در هنگ‌كنگ يكي از پيشگامان توسعة كربيد سيليكون، يك پودر سراميكي در ابعاد نانو مي‌باشد. با استفاده از اين پودرها مي‌توان مواد بسيار سختي توليد نمود. اين شركت در حال حاضر مشغول مطالعه و تحقيق بر روي ساير مواد مركب مي‌باشد و معتقد است كه مي‌توان با نانوكريستال‌ها تجهيزات حفاري بادوامتر و مستحكم‌تري توليد كرد. همچنين متخصصان اين شركت يك سيال جديد حاوي ذرات و نانوپودرهاي بسيار ريز توليد نموده‌اند كه به‌طور قابل توجهي سرعت حفاري را بهبود مي‌بخشد. اين مخلوط آسيب‌هاي وارده به ديوارة مخزن در چاه را حذف نموده و قابليت استخراج نفت را افزايش مي‌بخشد. آلودگي آلودگي توسط مواد شيميايي و يا گازهاي آلاينده يك مبحث بسيار دشوار در توليد نفت و گاز مي‌باشد. نتايج بدست‌آمده از تحقيقات دانشمندان حاكي از آن است كه نانوتكنولوژي مي‌تواند تا حد مطلوبي به كاهش آلودگي كمك كند. در حال حاضر فيلترها و ذراتي با ساختار نانو در حال توسعه مي‌باشند كه مي‌توانند تركيبات آلي را از بخار نفت جدا سازند. اين نمونه‌ها عليرغم اينكه اندازه‌اي در حدود چند نانومتر دارند، داراي سطح بيروني وسيعي بوده و قادر به كنترل نوع سيال گذرنده از خود مي‌باشند. همچنين كاتاليست‌هايي با ساختار نانو جهت تسهيل در جداسازي سولفيد هيدروژن، آب، مونوكسيدكربن، و دي‌اكسيد كربن از گاز‌طبيعي در صنعت نفت بكار گرفته مي‌شوند. در حال حاضر مطالعاتي بر روي نمونه‌هايي از خاك رس در ابعاد نانو و جهت تركيب با پليمرهايي صورت مي‌پذيرد كه بتوانند هيدروكربن‌ها را جذب نمايند. بنابراين مي‌توان باقيمانده‌هاي نفت را از گل حفاري جدا نمود. سنسورهاي هيدروژن خود تميز كننده خواص فوتوكاتاليستي نانوتيوب‌هاي تيتانيا در مقايسه با هر فرمي از تيتانيا بارزتر مي‌باشد، بطوري‌كه آلودگي‌هاي ايجادشده تحت تابش اشعة ماوراء بنفش به‌طور قابل توجهي از بين مي‌روند. تا اينكه سنسورها بتوانند حساسيت اصلي خود نسبت به هيدروژن را حفظ نمايد. تحقيقات انجام‌گرفته در اين زمينه حاكي از آن است كه نانوتيوب‌هاي تيتانيا داراي يك مقاومت الكتريكي برگشت‌پذير مي‌باشند، بطوري‌كه اگر هزار قطعه از آن‌ها در مقابل يك ميليون‌ اتم هيدروژن قرار بگيرند، مقاومت الكتريكي آن در حدود يكصد ميليون درصد افزايش مي‌يابد. سنسورهاي هيدروژن بطور گسترده‌اي در صنايع شيميايي، نفت و نيمه‌رساناها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از آنها جهت شناسايي انواع خاصي از باكتري‌هاي عفونت‌زا استفاده مي‌گردد. به‌ هر حال محيط‌هايي نظير تأسيسات و پالايشگاه‌هاي نفتي كه سنسورهاي هيدروژن از كاربردهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند، مي‌توانند بسيار آلوده و كثيف باشند اين سنسورهاي هيدروژن نانوتيوب‌هاي تيتانيا هستند كه توسط يك لاية غيرپيوسته‌اي از پالاديم پوشانده شده‌اند. محققان اين سنسورها را به مواد مختلفي نظير اسيد استريك ( يك نوع اسيد چرب )‌، دود سيگار و روغن‌هاي مختلفي آلوده نمودند و سپس مشاهده كردند كه تمام اين آلوده‌كننده‌ها در اثر خاصيت فوتوكاتاليستي نانوتيوب‌ها از بين مي‌روند. حد نهايي آلودگي‌ها زماني بود كه دانشمندان اين سنسورها را در روغن‌هاي مختلفي غوطه‌ور ساخته و سنسورها توانستند خواص خود را بازيابند. محققان سنسورها را در دماي اتاق به مقدار هزار قطعه در مقابل يك ميليون ‌اتم هيدروژن در معرض اين گاز قرار دادند و مشاهده نمودند كه در طرح‌هاي اولية سنسور مقاومت الكتريكي آن به ميزان 175000 درصد تغيير مي‌كند. سپس سنسورها را توسط لايه‌اي به ضخامت چندين ميكرون از روغن موتور پوشاندند تا بطور كلي حساسيت آن‌ها نسبت به هيدروژن از بين برود. سپس اين سنسورها را در هواي عادي به ‌مدت 10 ساعت در معرض نور ماوراء بنفش قرار دادند و پس از يك ساعت مشاهده نمودند كه سنسورها مقدار قابل توجهي از حساسيت خود را بدست آورده‌ و پس از گذشت 10 ساعت تقريباً بطور كامل به وضعيت عادي خود بازگشتند. عليرغم قابليت بازگشتي بسيار مناسب اين سنسورها نمي‌توانند پس از آلودگي به انواع خاصي از آلوده‌كننده‌ها حساسيت خود را باز يابند براي مثال روغن WQ -40 به علت دارابودن مقداري نمك خاصيت فوتوكاتالسيتي نانوتيوب‌ها را تا حد زيادي از بين مي‌برد. با افزودن مقدار اندكي از فلزات مختلف نظير قلع، طلا، نقره، مس و نايوبيم، يك گروه متنوعي از سنسورهاي شيميايي بدست مي‌آيند. اين فلزات خاصيت فوتوكاتاليستي نانوتيوب‌هاي تيتانيا را تغيير مي‌دهند. به هر حال سنسورها در يك محيط غيرقابل كنترل در دنياي واقعي توسط مواد گوناگوني نظير بخار‌هاي آلي فرار، دودة كربن و بخارهاي نفت و همچنين گرد و غبار آلوده مي‌گردند. قابليت خودپاك‌كنندگي اين سنسورها طول عمر آن‌ها را افزايش و از همه مهمتر خطاي آنها را كاهش مي‌دهد. سنسورهاي جديد در خدمت بهبود استخراج نفت براساس آخرين اطلاعات چاپ شده توسط سازمان انرژي آمريكا، استخراج نفت در حدود دو سوم از چاه‌هاي نفت آمريكا اقتصادي نمي‌باشد. با توجه به دما و فشار زياد در محيط‌هاي سخت زيرزميني، سنسورهاي قديمي الكتريكي و الكترونيكي و ساير لوازم اندازه‌گيري قابل اعتماد نمي‌باشند و در نتيجه شركت‌هاي استخراج‌ كنندة‌ نفت در تهية ‌اطلاعات لازم و حساس جهت استخراج كامل و مؤثر نفت از مخازن با برخي مشكلات مواجه مي‌باشند. در حال حاضر محققان در آزمايشگاه فوتونيك دانشگاه صنعتي ويرجينيا در حال توسعة يك‌سري سنسورهاي قابل اعتماد و ارزان از فيبرهاي نوري جهت اندازه‌گيري فشار، دما، جريان نفت و امواج آكوستيك در چاه‌هاي نفت مي‌باشند. اين سنسورها به‌علت مزايايي نظير اندازة كوچك ،‌ايمني در قبال تداخل الكترومغناطيسي ، قابليت كارآيي در فشار و دماي بالا و همچنين محيط‌هاي دشوار، مورد توجه بسيار قرار گرفته‌اند. از همه مهم‌تر اينكه امكان جايگزيني و تعويض اين سنسورها بدون دخالت در فرآيند توليد نفت و باهزينة‌ مناسب فراهم مي‌باشد. در حال حاضر عمل جايگزيني و تعويض سنسورهاي قديمي در چاه‌هاي نفت ميليون‌ها دلار هزينه در پي دارد. سنسورهاي جديد از نظر توليد بسيار مقرون ‌به صرفه بوده و اندازه‌گيري‌هاي دقيق‌تري ارائه مي‌دهند. انتظار مي‌رود كه تكنولوژي اين سنسورها توليد نفت را با ارائه اندازه‌گيري‌هاي دقيق و قابل اعتماد و كاهش ريسك‌هاي همراه با اكتشاف و حفاري نفت بهبود بخشد. همچنين سنسورهاي جديد به‌علت برخي كاربردهاي ويژه نظير استخراج دريايي و افقي نفت، جايي كه بكاربستن سنسورهاي قديمي در چنين شرايطي بسيار مشكل مي‌باشد، از توجه ويژه‌اي برخوردارند. نانو و مواد هوشمند ۱) مواد کرومیک یکی از جالبترین دسته‌های مواد هوشمند که بسیار هم مورد توجه قرار می‌گیرد مواد با قابلیت تغییر رنگ نام دارد. نکته‌ای که باید در این زمینه دقت کنیم این است که در واقع تغییر رنگی که از آن نام می‌بریم در واقع تغییر خصوصیات نوری این مواد مانند ضریب جذب، قابلیت بازتاب و یا شکست است. در واقع چیزی که ما از رنگ می‌دانیم به منبع نور و طبیعت چشممان مربوط است و این تغییر رنگ در اثر یک تغییر ساختار در این مواد است: مواد فتوکرومیک: این مواد در برابر جذب انرژی تابشی تغییر در ساختار شیمیایی‌شان ایجاد می‌شود و از ساختاری با یک میزان جذب مشخص به ساختاری متفاوت با میزان جذب متفاوتی تبدیل می‌شوند. مولکولهای مورد استفاده در حالت غیرفعال بی‌رنگ هستند و وقتی در معرض فوتونهای با طول موج خاص قرار گیرند به صورت برانگیخته در می‌آیند و شرایط بازتاب آنها متفاوت می‌شود. با از میان رفتن منبع ماوراء بنفش مولکول به حالت اولیه بر می‌گردد. کاربرد اصلی مواد فتوکرومیک در عینکها و همچنین پنجره برخی از ساختمانهاست. مواد ترموکرومیک: این مواد گرما را جذب کرده و تغییرات شیمیایی و یا تغییر فاز می‌دهند. نکته مهم این است که این تغییرات بازگشت‌پذیرند و با تغییرات دما دچار این تغییرات می‌شوند. شاید به دماسنجهایی نواری برخورد کرده باشید. در اصطلاح علمی به آنها ترمومتر گفته می‌شود که با گذاشتن آن بر روی بدن تغییر رنگ داده و عدد دمای بدن را نمایش می‌دهد و با برداشتن آن از روی بدن به حالت عادی بر می‌گردد. مواد مکانوکرومیک و کموکرومیک: در مورد این دو نوع مواد دو مثال جالب وجود دارد. مواد مکانوکرومیک با تغییرات فشار و یا تغییر شکل خصوصیات بازتابی متفاوتی از خود نشان می‌دهند و محصولاتی از آنها تولید شده است که تحت فشار و یا کشش خاص متنی که در آنها مخفی شده نشان داده می‌شود. در مورد مواد کموکرومیک هم حتما با نام کاغذهای تورنسل آشنا هستید که در محیطهای بازی و اسیدی رنگهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند . مواد الکتروکرومیک: الکتروکرومیک به طور گسترده‌ای به موادی گفته می‌شود که در اثر قرار گرفتن در یک جریان و یا اختلاف پتانسیل الکتریکی رنگ آنها به طور بازگشت‌پذیر تغییر کند. به عنوان مثال پنجره‌های الکتروکرومیک به وسیله الکتریسیته روشن یا تار می‌شوند. این مواد از یک جزء تشکیل نشده‌اند و معمولا به صورت چند لایه از مواد هستند که با یکدیگر کار می‌کنند. ۲) مواد با حافظه شکلی یکی از معروفترون آلیاژهای با حافظه شکلی ماده‌ای به نام نیتینول است که از آن به صورت سیمی استفاده می‌شود. در نگاه اول این سیمها همانند سیمهای معمولی به نظر می‌آیند که به راحتی تغییر شکل می‌دهند و رسانای الکتریسیته نیز هستند؛ اما در مقایسه با سیمهای معمولی فولادی و مسی بسیار گرانتر هستند. دو مشخصه در این سیمها وجود دارد که آنها را از سایر سمها متفاوت می‌کند: ▪ این سیمها حافظه دارند. به عنوان مثال می‌توان آنها را به هر شکلی در آورد و سپس با گرم کردن آنها تا دمای بالای ۹۰ درجه سانتیگراد به حالت اولیه‌شان برگرداند. ▪ این نکته که شاید جالب‌تر هم باشد این است که می‌توان این سیمها را برنامه‌ریزی کرد تا شکل خاصی را به خاطر بسپارند! این کار به این صورت انجام می‌شود که شکل دلخواهمان را به سیم می‌دهیم و سپس سیم را به مدت تقریبی ۵ دقیقه با دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد گرما می‌دهیم یا جریان الکتریسیته را از آن عبور می‌دهیم. حالا می‌توانیم سیم را به هر شکل دیگری درآوریم و برای برگشت آن به شکل اولیه کافی است آن را در آب داغ بیندازیم. دسته دیگری از مواد با حافظه شکلی سیمهای ماهیچه‌ای هستند که از آلیاژهای نیکل و تیتانیوم ساخته شده‌اند و در دمای اتاق به راحتی می‌توان آنها را تغییر شکل داد. نکته‌ای که این مواد را جذاب می‌کند این است که با عبور جریان الکتریسیته با نیروی خوبی (که می‌توان از آن استفاده کرد) به شکل اولیه خود برمی‌گردند. اگر بخواهید دقیقتر بدانید باید بگوییم که این سیمها اگر تا ۸ درصد اندازه اولیه‌شان کشیده شوند بازهم می‌توانند به حالت اولیه باز گردند اما استفاده‌هایی که از آنها می‌شود تغییر طولهای در حدود ۳ تا ۵ درصد طول اولیه است
[ 90/09/08 ] [ 11:13 ] [ ]
k
یستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور
قرائت کنتور و ثبت مصرف برق مشتریان به روشهای متداول کاری است وقت گیر، خسته کننده و توام با خطا که از دغدغه های اصلی هر شرکت توزیع برق به حساب می آید.Automatic Meter Reading) AMR) یا قرائت خودکار کنتور راه کاری است برای حل این معضل. دریک سیستم AMR ایده آل تمامی کنتورهای برق یک شهر از یک مرکز واز راه دور بطور خودکار قرائت می شود و صورتحساب مشتریان نیز بدون خطا وبطور خودکار تولید می گردد. مضاف بر آن، جریان برق مشتریان بدحساب هم از راه دور قطع و وصل می گردد. چه چیزی بیش از این یک شرکت توزیع برق را به وجد می آورد که بتواند در تمامی ساعات شبانه روز، مصرف برق یکایک مشترکین خود را از راه دور و از یک مرکز از مسیری مطمئن، سریع، گسترده، از پیش نصب وراه اندازی شده و همواره در دسترس قرائت نماید. تکنیک Power Line Carrier) PLC) یا انتقال اطلاعات از طریق جریان برق این امکان را فراهم آورده است. سیستم AMR ابدائی شرکت پویا از تمامی ویژگیهای پیش گفته برخوردار است. این سیستم با استفاده از شبکه برق شهری اطلاعات کنتور های برق مشترکین را بطور اتوماتیک واز راه دور در زمانهای دلخواه قرائت می کند، صورتحساب بدون خطا تولید می کند و برق مشترکین بد حساب را قطع و وصل می کند. مزایای این سیستم : • استفاده از شبکه برق شهری جهت انتقال اطلاعات مصرف مشترکین • کاهش هزینه و سرعت قرائت کنتور با توجه به دردسترس بودن شبکه سیم کشی برق شهری • از بین بردن خطای قرائت • قرائت در تمامی ساعات شبانه روز • امکان اعمال چند تعرفه بر اساس میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف • امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور • امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور • امکان پیش فروش برق • امکان کنترل و بهینه سازی منحنی مصرف • امکان متعادل سازی بار فازه ,
[ 90/08/24 ] [ 11:5 ] [ ]

سیستمهای کنفرانس و پیجینگ :‏
استفاده صحیح ازسیستمهای پیام رسانی در بسیاری از پروژه های عمرانی بخشهای دولتی ‏وخصوصی وتعداد زیاد اینگونه پروژه ها، طرح تجهیزات فوق را بطور اصولی ومنطقی توجیه می کند. ‏استفاده ازسیستمهای پیام رسانی در بسیاری ازکشورهای پیشرفته جزتاسیساتی است که اجبارا ‏می بایست در ساختمانهای مختلف نصب شود ومورد بهره برداری قرار گیرد.‏
این دستگاهها واجزای آن می بایست بنحوی طراحی وساخته شوند که بتواننددر مدت طولانی در ‏اماکن عمومی مانند بیمارستان،فرودگاهها و ... برای کار مداوم وتحت شرایط محیطی مختلف به ‏کارخود ادامه دهندو ضمنا تغییرات ، توسعه و تعمیرات روی آن بطور عملی وراحت امکان پذیر ‏باشد.مجموعه این خواسته ها وتجربیات حاصله در کشورهای مختلف طی سالهای متمادی به راه ‏حلهای مشابهی منتهی شده است.‏

بخشهای مختلف سیستم :

میکروفن :‏
در انواع رومیزی، بیسیم ودستی برای کاربردهای مختلف
بلندگو :‏
دارای انواع وکاربردهای مختلف می باشد:‏
• بلندگوی سقفی دارای ترانس مچینگ دارای قاب توكار وروکار‏
• بلندگوی ستونی دارای ترانس مچینگ بدنه فلزی رنگ مشكی و سفید
• بلندگوی شیپور دارای ترانس مچینگ ، گرد،کتابی ، بدنه از ‏ABS‏ ضد رطوبت و گرد و غبار‏
رک ومتعلقات:‏
• رك 19اینچ 40 ، 28 ، 16 واحدی با كلیه اتصالات فلزی مربوطه‏
• پنل اندازه گیری و كنترل توان‏
• تقویت كننده اولیه و میكسرتمام ترانزیستوری
• واحد انتخاب كننده خطوط خروجی
• آمپلی فایر 120 وات و240وات ‏
• واحد رادیو پخش – واحد دک دو کاسته ‏CD

 

[ 89/06/15 ] [ 12:19 ] [ ]

سیستم های مداربسته

سیستم های مداربسته در دو نوع آنالوگ و تحت شبکه می باشند

 دوربین های آنالوگ :

از دوربین های آنالوگ می توان به عنوان نسل اول CCTV ها نام برد که کابل خروجی تمامی دوربین ها در دستگاه کنترل مرکزی (DVR) جمع می شوند و در آن دستگاه عملیات کنترل ، نظارت ، ضبط و سایر پردازش ها صورت می گیرد.

 دوربین ثابت: با وضوح تصویر بالا ،  ضد نویز و سایه ، قابلیت کارکرد در نور بسیار کم، مجهز به منوی روی تصویر، قابلیت علامتگذاری روی تصویر (Motion Detection)

 دوربین متحرک (Speed Dome): باقابلیت زوم بالا ، ضد نویز و سایه ، قابلیت دید در نورکم ،  وضوح تصویر بالا ،  قابلیت دید در شب ، چرخش 360 درجه افقی و 240 درجه عمودی ،  مجهز به منو روی تصویر ،  قابلیت علامتگذاری روی تصویر (Motion Detection) ، قابلیت اتصال به انواع شبکه، طراحی زیبا.

DVR

ضبط تصاویر به صورت زنده ،  قابلیت فشرده سازی تصاویر برای کمتر شدن حجم تصاویر ، کیفیت بالای تصویر ، دارای هارد دیسک داخلی با ظرفیت بالا ، مجهز به خشاب های داخلی اضافی هارددیسک ، قابلیت Back Up گیری از تصاویر ضبط شده به وسیله پورت USB و DVD-RW ، قابلیت اتصال به انواع شبکه، مجهز به Mouse ، قابلیت کنترل دوربین های متحرک (Speed Dome) ، مجهز به منو ، قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت های RS232- RS485-RS422

 لنز

·         انواع لنز با قابلیت تنظیم خودکار و دستی فاصله کانونی و همچنین لته با قابلیت زوم دستی

·         لنزهای با قابلیت تنظیم خودکار فاصله  کانونی (Varifocal)  برای فاصله های مختلف

·         لنزهای با قابلیت زوم دستی از فاصله دور بوسیله کابل کشی .

 مانیتور صنعتی:

·         مانیتورهای صنعتی LCD و CRT در اندازه های 21 ، 19، 17 و 14 اینچ ، با کیفیت تصاویر بالا، ورودی و خروجی ویدئو و صوت ، قابلیت کارکرد به مدت طولانی.

 دوربین های تحت شبکه :

·         دوربین های تحت شبکه را می توان به عنوان یک دوربین و یک کامپیوتر تعریف کرد که در یک سیستم هوشمند جمع شده اند. این دوربین ها تصاویر را بر روی شبکه های کامپیوتری منتقل می کنند تا کاربر بتواند از راه دور تصاویر را مدیریت ، ضبط و پخش نماید. به محض اینکه تصاویر روی شبکه ارسال شد ، کاربر از هر کامپیوتر متصل به LAN و یا اینترنت می تواند به آنها دسترسی داشته باشد.

·         دوربین های تحت شبکه بهترین و آسانترین راه برای مشاهده ، ثبت و ضبط با بهترین و مطلوبترین کیفیت تصویری بر روی هر نوع از شبکه های کامپیوتری می باشند.تصاویر با استفاده از هر نوع مرورگر (تحت وب) بدون وابستگی به نوع سیستم عامل ، قابل دیدن و بر روی حافظه های کامپیوتر قابل ثبت و ضبط می باشند.دوربین های تحت شبکه ، کاملاً مستقل از کامپیوتر عمل کرده و در هر جایی قابل نصب هستند.این دوربین ها امکان مشاهده و ضبط تصاویر از هر جایی در دنیا برای کاربر بوجود می آورند.

 نرم افزار دوربین های تحت شبکه :

·         بوسیله نرم افزار در آن واحد هم می توانید تصاویر دوربین ها را ببینید ، هم آنها را با کیفیت بالای دیجیتالی به صورت دائم و یا بر طبق برنامه ای خاص ضبط کنید :

·          وجود حالتهای مختلف برای ضبط ، از جمله به طور دائمی ، بر طبق برنامه ای خاص ، یا پس از ایجاد شدن حرکت روی تصویر (Motion Detection) و یا پس از برقراری ارتباط با سیستم های حسگر محیطی

·          تخصیص اتوماتیک IP با استفاده از پروتکل های استاندارد

·           انجام تنظیمات لازم

·           به روز رسانی سیستم عامل مرکزی دوربین ها

·            نمایش و ضعیت ارتباط با دوربین ها

·            مدیریت تعداد نامحدودی دوربین

کاربردهای سیستم های حفاظتی- نظارتی:

 ادارات و ارگان های دولتی : سیستم های حفاظتی قابل نصب در ادارات و ارگان های دولتی برای حفظ و حراست پیرامونی و فیزیکی ، کنترل ورود و خروج و سایر موارد امنیتی به کار می روند . بدینوسیله با ایجاد محیطی امن از اموال دولتی و ارباب رجوع محافظت می شود.

اماکن صنعتی : در محیط های صنعتی ، مانند کارخانه ها و امکان دسترسی به خطوط تولید و انبارها را در اختیار مدیران قرار می دهد.

امور بانکی : به منظور حفاظت از باجه های خودپرداز (ATM) و دیگر نقاط حساس بانکها از خطر دزدی ، موسسات مالی شروع به نصب سیستم حفاظتی در این نقاط نموده اند و برای هر حرکتی تصویر جداگانه ای قابل ذخیره در یک پایگاه داده مرکزی است.

فروشگاه ها : صندوق فروشگاه همواره در معرض خطر دزدی قرار دارد.سیستم های حفاظتی به طوری که با انتقال تصاویر زنده روی شبکه و ذخیره آنها روی سرور صاحبان فروشگاه  و مدیران می توانند روند کار را از راه دور کنترل کنند.

پایانه های مسافربری : می توان سیستم حفاظتی موجود را در جهت ایجاد امنیت بیشتر برای مسافران راه آهن ، فرودگاه و مترو مورد استفاده قرار داد.بدینوسیله مراکز نظارتی نیز به تصاویر این نقاط دسترسی خواهند داشت.

اماکن آموزشی : سیستم های حفاظتی قابل استفاده در مدارس ، پارک ها ، کلاس های درس ، سالن های مطالعه و سایر محیط های فرهنگی نیز می باشد و این مکان ها را به محیط های امن و قابل کنترل تبدیل می کند.

 ادامه دارد///

[ 88/12/21 ] [ 9:21 ] [ ]
 

آموزش پاناسونیک TDA

 1.  
  حفاظت تلفن  در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   1-گوشی را بردارید.
  2-کد 77*را وارد نمائید
  .
  3-کد 0 را وارد نمائید
  .
  4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید
  .
  5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید
  .

  جواب دادروشن کردن موزیک متن برای استفاده کنندگان از مراکز تلفن
  TDA 100/200/600
  1--    گوشی را بردارید
  .
  2-    کد *751 را وارد کنید
  .
  3-برای انتخاب منبع موزیک متن: شماره منبع موزیک را وارد کرده (1 رقمی مانند او یا 2) و برای غیر فعال کردن این سرویس کد 0 را وارد کنید
  .
  4-پس از شنیدن صدای بوق تائید، گوشی را بگذارید
  .

  پاک کردن ( ری ست کردن) تلفن های داخلی

  1-گوشی را برارید

  2-کد 790* را وارد کنید
  .
  3-    پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید
  .

  ذخیره کردن شماره تلفن و نام آنها درحافظه شخصی تلفن

  1--    دکمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید
  .
  2-    کد 10 را وارد کرده و سپس دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید
  .
  3-شماره خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید
  .
  4-شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
  .
  5-    دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید
  .
  6-نام مورد نظرتان را وارد کنید.( حداکثر تا 20 کارکتر
  )
  7-دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید
  .
  8-کمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید
  .

  تغییر دادن نوع آلارم ورود خط ( زنگ/صدا
  )
  پیش از شماره گیری

  1-دکمه × را فشار دهید
  .
  2-پس از شنیده شدن صدای بوق تایید صحبت کنید
  .

  تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص

  شما می توانید تلفن خودتان را طوری برنامه ریزی کنید که در ساعت مشخص برای یاد آوری یک جلسه و یا یک کار به خصوص و یا برای بیدار کردنتان زنگ بزند. این زنگ زدن  می تواند فقط  یک بار بوده و یا اینکه هر روز درساعت مشخص باشد تا زمانی که شما آن را کنسل کنید. وقتی که شما گوشی را برای جواب دادن بر می دارید یک صدای بوق مخصوص و یا یک پیغام از قبل ضبط شده را خواهید شنید
  .
  فعال کردن

  لغو کردن

  قطع صدای زنگ تلفن
  تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص فعال کردن
  گوشی را بردارید
  1-کد 760* را وارد نمائید
  2-کد 1 را وارد نمائید
  3-برای تنظیم کردن ساعت زنگ زدن تلفن در فورمت 12 ساعته، ساعت و سپس دقیقه را وارد کرده و سپس رقم 0 را برای قبل از ظهر و عدد 1 را برای بعد از ظهر وارد کنید و در فورمت 24 ساعته اول ساعت و سپس دقیقه را وارد کنید
  .
  4-برای اینکه تلفن فقط یک بار زنگ بزند کد0 و برای اینکه این کار را هر روز ساعتی که در این برنامه تنظیم گردیده اید زنگ بزندکد1 را وارد کنید
  .
  5- پس از شنیدن صدای بوق تایید گوشی را بگذارید
  .

  تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص

  1-گوشی را بردارید

  2-کد 760* را وارد نمائید
  3-کد 0 را وارئ نمائید
  4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید
  .

  مکالمات چند نفره ( کنفرانس) ایجا یک مکالمه کنفرانسی

  روش اول
  :
  در حین انجام یک مکالمه
  :
  1-    دکمه CONF و یا TRANSFER را فشار دهید
  .
  2-پس از وار کردن کد تصرف خطوط شهری (0 و یا9) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد نمائید
  .
  3-با قسمت جدید صحبت کنید
  .
  4-دکمه CONF را فشار دهید
  .
  5-پس از شنیدن صدای بوق تائید با هر قسمت صحبت کنید
  .

  برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط

  (ورود به خط در حالت مکالمه)

  خارج شدن داخلی اصلی از یک مکالمه سه نفره در حالی که یکی از طرفین خط شهری می باشد  و ادامه دادن دو قسمت دیگر(فقط داخلی اصلی
  )
  1-دکمه TRANSFER را فشار دهید
  .
  2-گوشی را بگذارید. داخلی وارد شده به مکالمه با خط شهری بپردازد
  .
  توجه: داخلی اصلی در یک مکالمه سه نفره که بخواهد با خارج شدن از مکالمه به داخلی وارد شوند به مکالمه اجازه صحبت کردن مستقیم با خط شهری را بدهد باید قبلا از طریق برنامه ریزی اصلی مرکز تلفن برای این کار مجاز شده باشد برای اطلاعات بیشتر با برنامه ریز مرکز تلفن تماس بگیرید
  .

  محافظت از تلفن تان در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   قفل کردن

  1-    گوشی را بردارید
  .
  2-کد 77*را وارد نمائید
  .
  3-کد 0 را وارد نمائید
  .
  4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید
  .
  5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید
  .


  محافظت از
  ن به زنگ خوردن داخلی دیگر

  شما می توانید به زنگ خوردن یک داخلی یک تلفن بدون ترک کردن میز کار خودتان جواب بدهید(زنگ داخلی) این کار را به صورت زیر می توانید انجام دهید
  .
  جواب داد به زنگ داخلی خوردن یک تلفن که با هم دریک گروه قرار دارید. یعنی برنامه ریز مرکز تلفن شما در یک گروه قرار داده است (جواب دا به تلفن هم گروه)

  1-گوشی را بردارید
  .
  2-برای جواب دادن به تلفن داخلی هم گروه دکمهDSS  در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* واوارد کرده و سپس شماره گروه خودتان را بگیرید.(شماره گروه داخلی ها دو رقمی می باشد) و برای جواب دادن به تلفن داخلی دیگر به طور مستقیم دکمه DSS در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* را وار کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را بگیرید
  .
  3-صحبت کنید
  .

  دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن فعال کردن/لغو کرد برای خطوط شهری

  1-گوشی را بردارید
  .
  2-    کد 732* را وارد کنید
  .
  3-برای دریافت تن کد 1 و برای عدم دریافت آن کد 0 را وارد کنید
  .
  4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید
  .

  دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن

  فعال کردن/لغو کرد برای خطوط داخلی
  1-گوشی را بردارید
  .
  2-- کد732* را وارد کنید
  .
  3-برای فعال کردن سرویس دریافت تن کد 1 و برای دریافت OHCA کد 2 ، برای دریافت WOHCA کد 3 و برای لغو کردن و اجازه ندادن کد 0             را وارد کنید
  .
  4-- پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید
  .
  برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (فرستادن بوق انتظار برای مکالمه
  )
  وقتی که داخلی مورد نظر شما اشغال باشد شما می توانید از پشت خط خودتان به داخلی مورد اطلاع دهید
  .
  برای این منظور
  :
  پس از شنیدن صدای بوق اشغال کد 1 را وارد کنید
  .

  برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (رزرو کردن خط مشغول)

  شما می توانید اخلی و یا خط شهری مشغولی که قصد تماس و یا تصرف آن را دارید را رزرو کنید. وقتی که یک داخلی را می گیرید و آن داخلی اشغال است می توانیدآن داخلی را رزرو کنید و یا اینکه قصد تصرف یک خط شهری را دارید و آن خط مشغول است می توانید آن خط شهری را رزرو کنید.وقتی که خطی را رزروکردید وگوشی را گذاشتید اگر آن خط داخلی باشد پس از آزاد شدن آن داخلی تلفن شما به طور اتوماتیک زنگ خواهد خورد و وقتی شما گوشی تلفن خودتان را برداشتید تلفن داخلی رزرو شده زنگ خواهد خورد و وقتی داخلی رزرو شده گوشی خود را برداشت ارتباط برقرار خواهد شد و اگر خط رزرو شده خط شهری باشد پس از آزاد شدن خط شهری رزرو شده آن خط در داخلی شما زنگ خواهد خورد و شما پس از برداشتن گوشی صدای بوق آزاد را شنیدید می توانید شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کرده و تماسی را برقرار کنید
  .
  برای فعال کردن این سرویس بعد از فشار دادن خط شهری و یا داخلی مشغول شماره 6 را شماره گیری کرده و سپس گوشی را بگذارید
  .

  تغیییر دادن نوع آلارم ورود خط (زنگ/صدا)                                                                                                                                                                                                                                                                به طور پیش فرض در این سیستم وقتی که یک تلفن داخلی دیگر را شماره گیری می کند، داخلی گرفته شده زنگ خورده و در نتیجه ارتباط برقرار می شود. اما شما می توانید به جای استفاده از سیستم زنگ از سیستم فرستادن صدای خود استفاده کنید. در این سیستم وقتی که شما به یک داخلی زنگ می زنید، پس از شنیده شدن صدای بوق تائید می توانید صدای خود را از تلفن داخلی گرفته شده پخش کنید
  .
  توجه داشته باشید اگر داخلی گرفته شده دارای تلفن معمولی رومیزی و یا تلفن متحرک باشد این سرویس کار نخواهد کرد و همچنین اگر داخلی گرفته شده، برنامه جلوگیری از اجرا شدن سرویس آلارم صوتی را فعال کرده باشد. باز هم این سرویس کار نخواهد کرد. برای انجام این برنامه پس از شماره گیری داخلی دکمه * را فشار دهید.

  راهنمای آموزش اپراتوری مراکز تلفن Panasonic TDA 30/100/200/600روشن کردن موزیک متن برای استفاده کنندگان از مرکز تلفن TDA 30 1-گوشی را بردارید.2-کد *751 را وارد کنید
  3-برای فعال کردن کد 1 و برای غیر فعال کردن کد 0 را وارد کنید                                                                                                                                                     4-  پس از شنیدن صدای بوق تایید گوشی بگذارید.روشن کردن موزیک متن برای استفاده کنندگان از مراکز تلفن TDA 100/200/6001--    گوشی را بردارید.2-    کد *751 را وارد کنید.3-برای انتخاب منبع موزیک متن: شماره منبع موزیک را وارد کرده (1 رقمی مانند او یا 2) و برای غیر فعال کردن این سرویس کد 0 را وارد کنید.4-پس از شنیدن صدای بوق تائید، گوشی را بگذارید.پاک کردن ( ری ست کردن) تلفن های داخلی
  1-گوشی را برارید 2-کد 790* را وارد کنید.3-    پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.ذخیره کردن شماره تلفن و نام آنها درحافظه شخصی تلفن
  1--    دکمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید.2-    کد 10 را وارد کرده و سپس دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.3-شماره خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید.4-شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید.5-    دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.6-نام مورد نظرتان را وارد کنید.( حداکثر تا 20 کارکتر)7-دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.8-کمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید.تغییر دادن نوع آلارم ورود خط ( زنگ/صدا)پیش از شماره گیری
  1-دکمه × را فشار دهید.2-پس از شنیده شدن صدای بوق تایید صحبت کنید.تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص شما می توانید تلفن خودتان را طوری برنامه ریزی کنید که در ساعت مشخص برای یاد آوری یک جلسه و یا یک کار به خصوص و یا برای بیدار کردنتان زنگ بزند. این زنگ زدن  می تواند فقط  یک بار بوده و یا اینکه هر روز درساعت مشخص باشد تا زمانی که شما آن را کنسل کنید. وقتی که شما گوشی را برای جواب دادن بر می دارید یک صدای بوق مخصوص و یا یک پیغام از قبل ضبط شده را خواهید شنید.فعال کردن
  لغو کردن قطع صدای زنگ تلفن
  تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص فعال کردن
  گوشی را بردارید
  1-کد 760* را وارد نمائید
  2-کد 1 را وارد نمائید
  3-برای تنظیم کردن ساعت زنگ زدن تلفن در فورمت 12 ساعته، ساعت و سپس دقیقه را وارد کرده و سپس رقم 0 را برای قبل از ظهر و عدد 1 را برای بعد از ظهر وارد کنید و در فورمت 24 ساعته اول ساعت و سپس دقیقه را وارد کنید.4-برای اینکه تلفن فقط یک بار زنگ بزند کد0 و برای اینکه این کار را هر روز ساعتی که در این برنامه تنظیم گردیده اید زنگ بزندکد1 را وارد کنید.
  5
  - پس از شنیدن صدای بوق تایید گوشی را بگذارید
  .تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص 1-گوشی را بردارید
  2-کد 760* را وارد نمائید
  3-کد 0 را وارئ نمائید
  4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.مکالمات چند نفره ( کنفرانس) ایجا یک مکالمه کنفرانسی
  روش اول:در حین انجام یک مکالمه:1-    دکمه CONF و یا TRANSFER را فشار دهید.2-پس از وار کردن کد تصرف خطوط شهری (0 و یا9) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد نمائید.3-با قسمت جدید صحبت کنید.4-دکمه CONF را فشار دهید.5-پس از شنیدن صدای بوق تائید با هر قسمت صحبت کنید.برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (ورود به خط در حالت مکالمه)
  خارج شدن داخلی اصلی از یک مکالمه سه نفره در حالی که یکی از طرفین خط شهری می باشد  و ادامه دادن دو قسمت دیگر(فقط داخلی اصلی)1-دکمه TRANSFER را فشار دهید.2-گوشی را بگذارید. داخلی وارد شده به مکالمه با خط شهری بپردازد.توجه: داخلی اصلی در یک مکالمه سه نفره که بخواهد با خارج شدن از مکالمه به داخلی وارد شوند به مکالمه اجازه صحبت کردن مستقیم با خط شهری را بدهد باید قبلا از طریق برنامه ریزی اصلی مرکز تلفن برای این کار مجاز شده باشد برای اطلاعات بیشتر با برنامه ریز مرکز تلفن تماس بگیرید.محافظت از تلفن تان در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   قفل کردن
  1-    گوشی را بردارید.2-کد 77*را وارد نمائید.3-کد 0 را وارد نمائید.4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید.5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.محافظت از تلفن تان در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   باز کردن
  1-گوشی را بردارید.2-کد 77*را وارد نمائید.3-کد 0 را وارد نمائید.4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید.5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر شما می توانید به زنگ خوردن یک داخلی یک تلفن بدون ترک کردن میز کار خودتان جواب بدهید(زنگ داخلی) این کار را به صورت زیر می توانید انجام دهید.جواب داد به زنگ داخلی خوردن یک تلفن که با هم دریک گروه قرار دارید. یعنی برنامه ریز مرکز تلفن شما در یک گروه قرار داده است (جواب دا به تلفن هم گروه)
  1-گوشی را بردارید.2-برای جواب دادن به تلفن داخلی هم گروه دکمهDSS  در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* واوارد کرده و سپس شماره گروه خودتان را بگیرید.(شماره گروه داخلی ها دو رقمی می باشد) و برای جواب دادن به تلفن داخلی دیگر به طور مستقیم دکمه DSS در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* را وار کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را بگیرید.3-صحبت کنید.دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن فعال کردن/لغو کرد برای خطوط شهری
  1-گوشی را بردارید.2-    کد 732* را وارد کنید.3-برای دریافت تن کد 1 و برای عدم دریافت آن کد 0 را وارد کنید.4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن
  فعال کردن/لغو کرد برای خطوط داخلی
  1-گوشی را بردارید.2-- کد732* را وارد کنید.3-برای فعال کردن سرویس دریافت تن کد 1 و برای دریافت OHCA کد 2 ، برای دریافت WOHCA کد 3 و برای لغو کردن و اجازه ندادن کد 0             را وارد کنید.4-- پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (فرستادن بوق انتظار برای مکالمه)وقتی که داخلی مورد نظر شما اشغال باشد شما می توانید از پشت خط خودتان به داخلی مورد اطلاع دهید.برای این منظور:پس از شنیدن صدای بوق اشغال کد 1 را وارد کنید.برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (رزرو کردن خط مشغول)
  شما می توانید اخلی و یا خط شهری مشغولی که قصد تماس و یا تصرف آن را دارید را رزرو کنید. وقتی که یک داخلی را می گیرید و آن داخلی اشغال است می توانیدآن داخلی را رزرو کنید و یا اینکه قصد تصرف یک خط شهری را دارید و آن خط مشغول است می توانید آن خط شهری را رزرو کنید.وقتی که خطی را رزروکردید وگوشی را گذاشتید اگر آن خط داخلی باشد پس از آزاد شدن آن داخلی تلفن شما به طور اتوماتیک زنگ خواهد خورد و وقتی شما گوشی تلفن خودتان را برداشتید تلفن داخلی رزرو شده زنگ خواهد خورد و وقتی داخلی رزرو شده گوشی خود را برداشت ارتباط برقرار خواهد شد و اگر خط رزرو شده خط شهری باشد پس از آزاد شدن خط شهری رزرو شده آن خط در داخلی شما زنگ خواهد خورد و شما پس از برداشتن گوشی صدای بوق آزاد را شنیدید می توانید شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کرده و تماسی را برقرار کنید.برای فعال کردن این سرویس بعد از فشار دادن خط شهری و یا داخلی مشغول شماره 6 را شماره گیری کرده و سپس گوشی را بگذارید.تغیییر دادن نوع آلارم ورود خط (زنگ/صدا)                                                                                                                                                                                                                                                               به طور پیش فرض در این سیستم وقتی که یک تلفن داخلی دیگر را شماره گیری می کند، داخلی گرفته شده زنگ خورده و در نتیجه ارتباط برقرار می شود. اما شما می توانید به جای استفاده از سیستم زنگ از سیستم فرستادن صدای خود استفاده کنید. در این سیستم وقتی که شما به یک داخلی زنگ می زنید، پس از شنیده شدن صدای بوق تائید می توانید صدای خود را از تلفن داخلی گرفته شده پخش کنید.توجه داشته باشید اگر داخلی گرفته شده دارای تلفن معمولی رومیزی و یا تلفن متحرک باشد این سرویس کار نخواهد کرد و همچنین اگر داخلی گرفته شده، برنامه جلوگیری از اجرا شدن سرویس آلارم صوتی را فعال کرده باشد. باز هم این سرویس کار نخواهد کرد. برای انجام این برنامه پس از شماره گیری داخلی دکمه * را فشار دهید.

 

 IP

640 خط شهری و 640 تا 960 خط داخلی -
(حداکثر 688 تا 1008 پورت)

پاناسونیک با ارائه سیستم Hybrid port (در دو مدل KX-T308 و KX-T616)، صنعت سیستم مراکز تلفن را در سال 1986 برای اولین بار در جهان متحول نمود.

قابلیت انعطاف پذیری و مقرون به صرفه بودن سیستم های Hybrid به سرعت آنها را جزء پرفروش ترین سیستم های جهان قرار داد.

در سال 1993 شرکت پاناسونیک بار دیگر با تولید اولین سیستم های تلفن دیجیتال Super – Hybrid در جهان (مدل KX-TD816 و KX-TD1232) باعث دگرگونی در این صنعت گردید.

این شرکت با پیروی از این خط مشی در سال 1995، اولین سیستم پردازش صدای دیجیتال TVP (مدل KX-TVP100)، را به بازار عرضه نمود.

از آن زمان تا کنون شرکت پاناسونیک بر تعهد خود مبنی بر تولید محصولات مدرن، توسعه سخت افزار و نرم افزار های جدید مانند سرویسهای شبکه و برآورده کردن نیازهای مشتری استوار بوده است.

این مورد به وضوح در سری KX-TDA که در سال 2003 به بازار عرضه گردید دیده می شود. بدین نحو که امکان مکالمه تلفنی اینترنتی و کاربری آسان در یک دستگاه جمع شده اند.

یک مجله معتبر انگلیسی در فوریه 2003 KX-TDA100 را بعنوان بهترین مدل سیستم تلفن سانترال از لحاظ قیمت و کارایی برای دفاتر و شرکتها معرفی کرد.

پاناسونیک با ادامه توسعه راه حل های IP در تولید سری KX-TDA از قبیل تلفنهای جدید IP و تلفن نرم افزاری IP موجب کاهش هزینه های سیستم های IP گردیده و امکان استفاده از آن را در دفاتر فرعی و خانگی فراهم نموده است.

:: سیستمهای سانترال Hybrid IP PBX ::
- KX-TDA600
- KX-TDA200
- KX-TDA100
- KX-TDA30

سیستم های سانترال Hybrid IP PBX از سری محصولات با قابلیت کاربری در شبکه اینترنت به شمار می روند.
آنها به گونه ای طراحی شده اند که قادرند سیستم تلفن اینترنتی، سیستم تلفن کامپیوتری طرف اول و سوم و همچنین شبکه را به راحتی پشتیبانی کنند.

پاناسونیک با ارائه نرم افزارها و سخت افزار سیستم، بوسیله یک طراحی مشترک امکان برخورداری از ضریب اطمینان بالا و قابلیت ارتفاء یافتن راحت را برای مصرف کنندگان فراهم نموده است.

هدف اصلی خط تولید جدید، در واقع فراهم آوردن " امکان استفاده آسان از سیستم برای همگان " است. این هدف موجب شده است علاوه بر در برگرفتن جدیدترین فن آوریها توجه مضاعفی نیز بر روی کاربری آسان معطوف گردد.

پاناسونیک با بهره گرفتن از تجربیات وسیع خود در این زمینه به اهداف خود مبنی بر کاربری آسان محصولات خود نائل گشته است. خط تولید جدید، تعهد شرکت پاناسونیک را مبنی بر تحقق بخشیدن به این اهداف نشان می دهد.

قابلیت سازگاری با مدلهای پیشین، Universal Slots، CTI بطور مشترک از طریق واسطه های استاندارد متداول و امکان تعمیر و نگهداری از راه دور و قابلیت ارتقاء یافتن نرم افزار از جمله ویژگیهای برجسته این سیستم میباشد.

سیستمهای سانترال Hybrid IP PBX
سیستم شبکه کاملی که باعث بهبود عملکرد کاری شما در عرصه ارتباطات کنونی می شود.

:: قابل ارتقاء متناسب با نیازتان ::
- طراحی مدولار KX-TDA600 این امکان را به شما می دهد تا سیستم را متناسب با نیازتان ارتقاء دهید.
- قفسه اصلی حداکثر گنجایش 160 پورت (240 پورت با DXDP) و قفسه اختیاری حداکثر گنجایش 688 پورت (1008 پورت با DXDP) به علاوه با معماری درگاه آزاد در KX-TDA600 شما به راحتی قادرید کارتهای اضافی را داخل دستگاه قرار داده و امکانات جدید و قابلیتها را به سیستم خود اضافه نمایید.

>> سهولت در برقراری ارتباط
- طراحی شیک و کاربری آسان تلفن های دیجیتال با کارایی بالا
- مجهز به ترمینال USB جهت اتصال به کامپیوتر
- قابلیت افزایش تعداد تلفنهای سانترال دیجیتالی (DXDP)

>> کاهش هزینه مکالمات
- ویژگی پروتکل اینترنتی VOIP (تلفن اینترنتی)
- برقراری شبکه دیجیتال QSIG جهت کنترل تماس (خروجی و ورودی)،
قابلیت شماره گذاری متنوع و ویژگیهای دیگری چون CLIR/COLP/CLIP
/ مکانیزم COLR
- انتخاب مسیر خودکار (ARS) / مکانیزم LCR
- ایجاد شبکه قابل اعتماد از طریق E&M, T1/E1

>> کارایی تحسین برانگیز
- تجهیزات بی سیم (Multi Cell) برای برقراری ارتباط تلفنی سیار
- سازگاری با سیستم تلفن همراه
- رابط (TAPI و CSTA) TAPI 2 CTI
- تلفن کامپیوتری / کنسول کامپیوتری
- عملکرد پیشرفته
- قابلیت سازگاری با ISDN (BRI/PRI)
- سازگاری با سیستم پردازش صدا (Voice Processor)
- ایستگاه تقویت کننده Cell 2 کاناله جهت اتصال به پورت رابط DPT

>> کنترل و اداره چندین دفتر دور از دفتر مرکزی از طریق یک شبکه IP
با افزودن یک شبکه به سیستم کنونی تان، قادرید از دفتر مرکزی خود ، کل سیستم IP – PBX شرکت را تحت کنترل داشته باشید حتی اگر دفاتر فروش، شعب شرکت و کارخانه در مکانهای دیگری واقع شده باشند. این ویژگی باعث بهبود مدیریت می شود. سری KX- TDA متناسب با تغییرات محل کار به راحتی قابل ارتقاء می باشند.


 
[ 88/12/16 ] [ 20:43 ] [ ]

برق اضطراری

برق اضطراری برای کامپیوترها

برای کامپیوترها وسا یرد ستگاههایی که درصورت قطع برق امکان ازد ست رفتن اطلاعات درآنها وجود دارد یا برای مواردی مانند تجهیزات اتاق عمل که نیاز به اعما ل برق اضطراری به سیستم بدون تا خیر میباشد از منابع تغذیه اضطراری بدون تاخیر ) UPS ) ( Uninterruptable  Power  systems) استفاده میگردد. درUPS ها برق باطریها توسط مدار ا ینورتر به ولتاژ V  AC 220 تبدیل میگردد ودرصورت قطع برق شهر درعرض چندمیلی ثانیه دراختیار سیستم قرارمیگیرد.UPS درتوانهای متفاوتی نظیر 300-700 1000-6000 ولت آمپر ساخته میشوند وباید باتوجه به تعداد ومصرف دستگاههایی که باید تغذیه شوند UPS باتوان مناسب را انتخاب نمود. البته علاوه بر محدود یتی که توان خروجی UPS درتعداد د ستگاههای مورد تغذ یه ایجا د میکند محدودیتی نیز درزمان تغذیه دستگاهها وجوددارد. هرچه ظرفیت باطریها بیشترباشد مدت طولانی تری میتوان دستگاهها را تغذیه کرد. باطریها بطور جداگانه یا در کابینتهای خاصی (BAT TER Y  PACK) قرار میگیرد وبه ترمینال ورودی DC درپشت UPS وصل میشوند. UPS هاباولتاژ DC V   12 ، 24و48 تغذیه می شوند . برای ولتاژ 24 ولت دو باطری 12ولت وبرای 48 ولت 4 باطری کاملا یکسان راباهم سری کرده وبه UPS وصل می کنند. معمولا UPS ها دارای تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ(AUTOMATIC   VOLTAGE  REGULATION)(AVR) می باشند تا درهنگام وجود برق شبکه عمل تثبیت ولتاژ رانیز در محدوده مشخصی انجام دهند. مقدار محدوده تثبیت ولتاژ معمولا بصورت درصد در مشخصات  فنی UPS ذکر میگردد. هنگامی که ولتاژ ورودی پایین است  AVR ولتاژرا بالامی بردوهنگامی که ولتاژ ورودی بالااست AVRولتاژرا پایین می آوردBUCK) ). درUPS های جدید یک پورت 232 RS وجود دارد که در پشت UPS قرار میگیرد واز آن جهت اتصال به کامپیوتر استفاده می شود. بعداز وصل کردن UPS به کامپیوتر می توان بانرم افزار ارائه شده به همراه آن تنظیمات مربوطه را انجام داد.

کانکتور اتصال به برق شهر نیز در پشت UPS قرار می گیرد و خروجی های برق 220 ولت از پریزهای پشت UPS گرفته می شود.

 

[ 87/09/29 ] [ 19:52 ] [ ]
درباره وبلاگ
امکانات وب